?

Log in

Fotografie's Journal [entries|friends|calendar]
Fotografie

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[01 Nov 2006|03:50pm]

ikookvanjou
Het is hier nogal dood?
1 flower(s) // flower me

Het is lente [31 Mar 2006|09:51pm]

lieke


\

x-posted op mijn journal
// flower me

[26 Mar 2006|08:07pm]

lieke

Vos


Siepie
2 flower(s) // flower me

[26 Dec 2005|04:25pm]

ikookvanjou
Kerst.Collapse )
// flower me

[16 Dec 2005|01:35pm]

lieke


kritiek is welkom :)
15 flower(s) // flower me

[24 Nov 2005|08:53pm]

lieke
Tweak & Di-rect in VlissingenCollapse )
4 flower(s) // flower me

[01 Nov 2005|08:11pm]

mywindow
HerfstCollapse )
3 flower(s) // flower me

[01 Nov 2005|07:26pm]

lieke
Ik ben van mening dat ik als mod niet meedoe aan de wedstrijden, maar wel stem.
Misschien dat dit verandert. Ik zal mijn foto's dus niet tussen de foto's van de leden zetten om te stemmen.

herfstCollapse )
2 flower(s) // flower me

Herfst! [01 Nov 2005|12:34pm]

elisaveta
Ik zie dat niemand nog foto's heeft gepost van het thema, en het is nog wel zo'n leuk thema :)

Hier komen mijn foto's.

Herfst...Collapse )
7 flower(s) // flower me

[29 Oct 2005|06:22pm]

lieke
Here's the news. Het nieuwe thema herfst loopt van 29 oktober tot we genoeg inzendingen hebben? Daarna kan er gestemd worden. Beloofd dat het dit keer wel goed gaat, en de mods ook meer gaan doen om de community wat actiever te houden.
Foto's posten mag altijd natuurlijk, graag zelfs!
// flower me

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]